PROJEKTY

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Váš úspech je pre nás motiváciou

výzva na predkladanie ponúk  na dodávku služieb spojených s certifikáciou systémov manažérstva

vyzva.doc

zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. za 3.kvartál 2018

Súhrnná správa.pdf

KONTAKTY

Odštartujte projekt s nami!

NAŠA ADRESA

kpt. Nálepku 2561/47
Trebišov 075 01

TEL. KONTAKT

+421 918 735 013

EMAIL

info@jrg.sk

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať!

Send Message