priemyselný inžiniering, strojárske technológie, mechanické opracovanie a povrchová úprava

Čím sa zaoberáme

priemyselný inžiniering

mechanické opracovanie

povrchová úprava

Referencie

Ohlasy spokojných klientov

Desiatky spokojných zákazníkov

Projekty

Váš úspech je pre nás motiváciou

Výzva na predkladanie ponúk  na dodávku služieb spojených s certifikáciou systémov manažérstva

Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. za 3.kvartál 2018

Kontakt

J.R.G. s.r.o.

kpt. Nálepku 2561/47
Trebišov 075 01

+421 918 735 013

info@jrg.sk