Spoločnosť J.R.G. s. r. o. ponúka inováciu  procesu  povrchovej úpravy kovov formou zavedenia dvoch nových služieb, ktoré sú v portfóliu ponúkaných služieb spoločnosti nové. Investícia do modernej technológie umožňuje  takú povrchovú úpravu kovových dielcov, ktorá zabezpečí ochranu pred koróziou, eliminuje deformácie, zabezpečuje mechanickú odolnosť, vysokú kvalitu. Zároveň sa dosiahne zníženie  chybovosti a následných opráv, zvýšenie produktivity práce, zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie, cez  zníženie energetickej náročnosti, zlepšovanie hospodárskeho výsledku a rast konkurencieschopnosti podniku.

Nové ponúkané služby:

1. Kataforetická povrchová úprava veľkých kovových súčiastok

Kataforetická povrchová úprava veľkých kovových súčiastok je „ e-coat resp. KTL vrstva“. V tomto prípade ide v skratke o kataforetické lakovanie systémom ponoru. Metóda kataforezného lakovania patrí medzi najmodernejšie technológie povrchových úprav kovových výrobkov. Kataforéza je metóda nanášania farby elektroforéznym spôsobom, kde je farbený predmet zapojený ako katóda v jednosmernom elektrickom poli. Naša spoločnosť takto zavedie úplne nový a moderný systém povrchovej úpravy = služba, na ktorú sme doposiaľ nemali technológiu. Uvedený produkt (služba) predstavuje inováciu, keďže táto služba je pre spoločnosť nová. Na slovenskom trhu je využívaná obdobná služba, avšak s nižšími kvalitatívnymi parametrami a nie pre veľkorozmerné kovové podskupiny. Vlastnosti dielov po tejto povrchovej úprave budú podstatne lepšie, čomu zodpovedá zvýšená mechanická odolnosť, odolnosť voči korózii, stálosť z pohľadu deformácií.

2. Robotizovaná povrchová úprava veľkých kovových súčiastok

V prípade robotizovanej povrchovej úpravy veľkých kovových súčiastok je produktom „vysokosušinový hrubovrstvový vrchný náter resp. highsolids topcoat “ zabezpečujúci vysokú chemickú a mechanickú odolnosť s finalizujúcim efektom z pohľadu vizuálnych vlastností (rovnomernosti odtieňa a lesku povrchovej úpravy). Ide o robotické a automatizované striekanie a povrchovú úpravu za pomoci robotizovaných pracovísk. Prostredníctvom inštalácie robotickej linky budeme schopní zaviesť pre našu firmu druhý úplne nový a moderný produkt povrchovej úpravy = služba, na ktorú sme doposiaľ nemali technológiu.  Vlastnosti dielov po tejto povrchovej úprave budú podstatne lepšie, čomu zodpovedá zvýšená mechanická odolnosť, odolnosť voči korózii, stálosť z pohľadu deformácií.